Same sex-marriage

Op 1 april 2001 werd in Amsterdam het eerste homohuwelijk gesloten en sindsdien is dit overal in Nederland mogelijk. Het homohuwelijk werkt in principe hetzelfde als een huwelijk tussen een man en een vrouw. Nederland is het eerste land waar het homohuwelijk gesloten werd en loopt daar internationaal gezien nog steeds mee voorop.

Wanneer een homohuwelijk voltrokken is, gelden dezelfde rechten en plichten als binnen het heterohuwelijk. Je mag elkaars achternaam gebruiken, je hebt een onderhoudsplicht voor elkaar en je bent elkaars wettelijke erfgenaam. De keuze om in gemeenschap van goederen te trouwen blijft ook. Daarnaast verloopt de procedure om te scheiden ook hetzelfde als bij een huwelijk tussen een man en vrouw.
Elke gemeente in verplicht een homohuwelijk te sluiten als daarnaar gevraagd wordt. Er zijn gemeenten waar ambtenaren moeite hebben met het homohuwelijk, bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging en het daarom weigeren te sluiten. Maar doordat er in 2013 een nieuwe wet werd aangenomen mogen er geen nieuwe weigerambtenaren worden aangesteld in Nederland.

Of jullie kunnen trouwen in de kerk hangt af van de kerk. Ik kan dit voor jullie nagaan in de kerk waar je wilt trouwen. Een alternatief is om een freelance pastoor te vragen. Zo kunnen jullie zelf de locatie kiezen waar je wilt trouwen.

Het belangrijkste is dat jullie gaan trouwen en jullie helemaal zelf gaan kiezen op welke wijze je daar invulling aan wilt gaan geven. En ik zou het enorm leuk vinden als ik een bijdrage mag leveren in het organiseren van jullie droombruiloft.